Majątek po rozwodzie

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Jeśli planujemy separację, albo rozwód, a nie mamy orzeczonej rozdzielności majątkowej, wówczas trzeba przygotować się na dość trudny podział majątku. Oczywiście nie każda taka rozprawa jest opatrzona dużą dawką negatywnych emocji, ale nie należy spodziewać się w większości łatwych przejść, jeśli nie potrafimy dojść do porozumienia. Najważniejsza kwestia, to wiedzieć, co uznawane jest za majątek wspólny.

Co to jest wspólność majątkowa?

Wspólność majątkowa pojawia się automatycznie między mężem, a żoną w trakcie zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Oczywiście dzieje się tak, kiedy oboje nie zdecydowali się na podsianie intercyzy. Jest to małżeńska umowa majątkowa. Może ona zawierać informacje o tym, że małżonkowie nie chcą mieć wspólnego majątku i tym samym chcą wprowadzić rozdzielność. Można też wprowadzić rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Intercyza umożliwia też ograniczać częściowo współwłasność. Jeśli jednak na taką się zdecydowaliśmy, wtedy wyróżnia się trzy masy majątkowe: majątek wspólny, osobisty żony i osobisty męża. W przypadku pierwszego chodzi o to, co małżonkowie razem gromadzili po tym jak wstąpili w związek małżeński. Mowa zarówno o przedmiotach, jak i pieniądzach. Z kolei majątek osobisty żony to wszelkie przedmioty użytku osobistego, które posiadała przed wyjściem za mąż, zalicza się do tego też wszelkie spadki i darowizny. To samo dotyczy majątku osobistego męża.

Zobacz także: https://cudaczek.pl/sprawa-o-alimenty-krok-po-kroku/

Rozdzielność majątkowa po rozwodzie

O ile nie jesteśmy jeszcze po rozwodzie, o tym zanim do niego dojdzie warto rozejrzeć się za dobrym specjalistom, który poprowadzi sprawę w taki sposób, że w maksymalny sposób skróci jej przebieg. Jest to możliwe nawet w przypadku orzekania o winie. Niezbite dowody i odpowiednio poprowadzona argumentacja mogą sprawić, że sąd nie będzie miał wątpliwości co do tego, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Dobrych adwokatów warto szukać na frazy w których pojawia się nazwa miasta w którym mieszkamy np. adwokat rozwody Warszawa. Po tym jak dojdzie już do rozwodu będzie to oznaczać, że wspólnota majątkowa ustała. Małżonkowie mogą w tym momencie zająć się podziałem wspólnie zdobywanego majątku – zarówno w postaci dóbr materialnych takich jak mieszkanie czy ziemia etc., a także pieniędzy. Tutaj znów można szukać dobrego specjalisty w tym zakresie szukając na podział majątkowy Warszawa po prostu przeprowadzić postępowanie sądowe. Można jednak skorzystać z działań notariusza jeśli jesteśmy zdecydowani co do tego w jaki sposób dzielimy się majątkiem. W takim przypadku można: zawrzeć umowę notarialną, albo też dokonać podziału majątku u notariusza.