umowa deweloperska

Jak przebiega procedura zawarcia umowy deweloperskiej u notariusza?

Każdy z nas z pewnością kiedyś kupował mieszkanie. Możemy je kupić od kogoś do remontu lub nowe, które jest w pełni lub po części gotowe do zamieszkania. Jeśli kupujemy mieszkanie na etapie budowy, pierwszą umową, jaką musimy, zawrzeć jest umowa deweloperska. Jest to korzystne dla każdej ze stron, aczkolwiek zabezpiecza ona prawnie nabywcę lokalu. Warto wiedzieć kilka rzeczy przed podpisaniem jej.

Co warto wiedzieć o umowie deweloperskiej?

Dokument, jakim jest umowa deweloperska, zobowiązuje dewelopera do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa własności domu, lub mieszkania po zakończeniu przedsięwzięcia. Umowa deweloperska notariusz w Szczecinie zobowiązuje także nabywcę do zapłaty ceny nabycia prawa własności. Powinniśmy wiedzieć, że po zakończeniu budowy konieczne jest podpisanie też umowy przeniesienia własności. 

Umowa deweloperska składa się z najważniejszych informacji. Na początku określa się strony postępowania, datę oraz miejsce zawarcia takiej umowy. Przede wszystkim zawiera się w niej kwestie finansowe takie jak cena nieruchomości oraz harmonogram i wysokość wpłat na rzecz dewelopera. Umowa deweloperska określa także całkowity stan mieszkania na przykład jego parametry techniczne czy powierzchnię.

Jak wygląda podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza?

Ludzie często decydują się na kupno mieszkania lub domu od dewelopera. Warto wiedzieć wcześniej, z czym to się je. Przed podpisaniem umowy deweloper powinien przekazać inwestorowi prospekt informacyjny, który stanowi zbiór informacji dotyczących przedsięwzięcia. Deweloper, jak i przyszły nabywca powinni znaleźć odpowiedniego notariusza, który przeprowadzi procedurę zawarcia umowy i sporządzi jej treść. Notariusz stworzy akt notarialny w Szczecinie w taki sposób, aby umowa była zgodna z wymogami prawnymi oraz realizowała faktyczną wolę obu stron.

Przed wizytą u notariusza, na której zostanie zawarta umowa, deweloper i nabywca powinni zapoznać się z treścią umowy oraz wyjaśnić wszystkie ewentualne kwestie sporne. Powinniśmy wiedzieć, że to notariusz jest odpowiedzialny za zweryfikowanie stanu prawnego nieruchomości.