Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. B?

Według polskiego prawa, aby poruszać się po drodze samochodem osobowym, konieczne jest zdanie egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Egzamin składa się z części teoretycznej i części praktycznej i  jest poprzedzony kursem, który należy odbyć w certyfikowanym ośrodku. Jak przebiega egzamin na prawo jazdy?

Kto może podejść do egzaminu na prawo jazdy kategorii B?

Przed przystąpieniem do egzaminu obowiązkowo należy odbyć kurs na prawo jazdy kat. B w Łomży. Ośrodki szkolenia kierowców oferują kursy, które standardowo obejmują 30 lekcji praktycznych, trwających po 60 minut, a także 30 godziny wykładów z zakresu teorii. Ukończenie tego kursu pozwala na podejście do państwowego egzaminu na prawo jazdy. Przy czym każdy kursant może przed egzaminem, wykupić dodatkowe jazdy doszkalające. Jednak nie jest to warunek konieczny podejścia do egzaminu.

Przed rozpoczęciem kursu należy uzyskać profil kandydata na kierowcę, który można zdobyć  w wydziale komunikacji miejsca swojego zamieszkania. Uzyskanie profilu kandydata jest bezpłatne, ale obowiązkowo należy odbyć badania lekarskie i wnieść opłatę za egzamin.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. B?

Egzamin na prawo jazdy kat. B czy prawo jazdy kat. C w Łomży odbywa się w dwóch częściach. Teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna odbywa się w sali komputerowej i ma formę testu i składa się łącznie z 32 pytań. 20 pytań dotyczy wiedzy podstawowej, a 12 wiedzy specjalistycznej dotyczącej zdawanej kategorii. Co ważne zdający ma 25 minut i może uzyskać maksymalnie 74 punkty. Aby zdać musi uzyskać minimum 68 pkt.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego, można przystąpić do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny to nie tylko jazda po mieście, ale także wykonywanie odpowiednich manewrów takich jak parkowanie. Przed wyruszeniem na miasto, sprawdzana jest wiedza z zakresu stanu technicznego pojazdu, a także to jak egzaminowany przygotowuje się do jazdy. Na placu manewrowym odbywa się jazda po łuku w przód i w tył, a po także ruszanie na wzniesieniu.

Minimalny czas trwania egzaminu to 40 minut. W trakcie jazdy egzaminator ocenia płynność jazdy, wykonywanie zadanych manewrów, a także znajomość przepisów ruchu drogowego.