faktoring na czym polega

Na czym polega faktoring?

Wiele firm wystawia faktury z długim terminem płatności wynoszącym niekiedy nawet ponad 60 dni. To z kolei rodzi zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej. Na szczęście, obecnie rynek finansowy oferuje właścicielom wiele wyspecjalizowanych usług, dzięki którym mogą poprawić sytuację swojego budżetu. Mowa tutaj przede wszystkim o faktoringu. Na czym polega faktoring i jakie korzyści przynosi firmom? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Faktoring – definicja pojęcia 

Faktoring, a dokładniej faktoring wierzytelnościowy, to określenie dla usługi polegającej na tym, iż przedsiębiorstwo sprzedaje swoje nieopłacone faktury (wierzytelności) innej firmie nazywanej faktorem. W zamian za to otrzymuje określoną sumę pieniędzy w stosunkowo krótkim czasie.

Na skorzystanie z faktoringu decyduje się wielu przedsiębiorców. Najczęściej jest to spowodowane tym, że wystawiane przez nich faktury mają długi termin spłaty, który niekiedy wynosi 60 lub nawet 90 dni, co dla wielu przedsiębiorców jest znaczącym utrudnieniem.

Jakie są typy faktoringu?

Faktoring można podzielić na trzy podstawowe rodzaje: pełny, niepełny i mieszany. Faktoring pełny polega na tym, iż faktor przejmuje całkowitą odpowiedzialność za wykupioną fakturę. Z kolei faktorant, czyli przedsiębiorca korzystający z tej usługi, od razu po sprzedaniu faktury otrzymuje sumę wskazaną w zawartej wcześniej umowie.

Z kolei faktoring niepełny to usługa, w której zadaniem przedsiębiorcy jest dbałość o to, by kontrahent spłacił zobowiązanie w terminie. Jeżeli okaże się, że zapłata nie zostanie zrealizowana, faktorant musi zwrócić należność uzyskaną od firmy faktoringowej w określonym terminie.

Istotą faktoringu mieszanego jest połączenie rozwiązań obu wymienionych typów faktoringu. Polega to na tym, iż faktor jest odpowiedzialny za niewypłacalność kontrahentów faktoranta do wysokości kwoty, którą wcześniej dokładnie określa się w umowie. Gdy limit ten zostanie przekroczony, odpowiedzialność przechodzi na faktoranta.

Które przedsiębiorstwa powinny zainteresować się faktoringiem?

Na skorzystanie z usługi faktoringu mogą zdecydować się w zasadzie wszystkie firmy, jednak w sposób szczególny poleca się ją przedsiębiorcom mającym problemy z utrzymaniem płynności finansowej, chcące zrealizować szybko inwestycje a także chcące przyciągnąć więcej nowych kontrahentów poprzez zaproponowanie znacznie dłuższych terminów płatności.

Jedną z profesjonalnych firm oferujących usługi faktoringowe jest Pragmago. Szczegółowe informacje na temat jej oferty są dostępne na https://pragmago.pl/faktoring-online/.