Formularz SD-Z2 – co warto o nim wiedzieć?

Otrzymanie darowizny wymaga odprowadzenia podatku z tego tytułu do urzędu skarbowego. Co ciekawe, podatnicy otrzymujące darowiznę od najbliższych, mogą skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku. W tym wypadku znaczenie ma formularz SD-Z2. Warto bliżej przyjrzeć się temu, czym cechuje się ten dokument. Kto jest zwolniony z podatku od darowizn i spadków? O czym trzeba wiedzieć?

Przepisy prawne

Najważniejsze informacje na ten temat znajdziemy na stronie poradnikprzedsiebiorcy.plDzięki temu dowiemy się, kiedy nie musimy płacić podatku od darowizn i jakie dokumenty są istotne. Jeśli chodzi o grupy podatkowe, wskazane przez przepisy prawne, są one następujące:

  • I grupa – małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, zięć i synowa, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz teściowie.
  • II grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie i zstępni pasierbów, małżonkowie innych zstępnych oraz małżonkowie rodzeństwa małżonków.
  • III grupa – inne osoby.

Warto wiedzieć, że podatku od darowizny nie musimy płacić wtedy, gdy nie przekracza od danych wartości. Dla I grupy podatkowej ta wartość wynosi do 9637 złotych. Dla drugiej grupy jest to 7276 złotych, a dla ostatniej 4902 zł. Przepisy prawne cały czas się zmieniają, dlatego trzeba je na bieżąco śledzić.

Formularz SD-Z2

Niezwykle ważny jest formularz SD-Z2który składamy w określonych sytuacjach. Jeżeli chcemy skorzystać ze zwolnienia od podatku, korzystamy z tego dokumentu. Konieczne jest złożenie formularza w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny lub spadku. Co zrobić, gdy darowizna przekracza wartość zwolnioną z podatku? Wtedy należy złożyć wniosek SD-3 w trakcie miesiąca od uzyskania spadku.

Uzupełnienie informacji w formularzu nie jest trudnym zadaniem. Na początku wpisujemy swój PESEL lub NIP. Potem uzupełniamy datę nabycia darowizny i powstania obowiązku podatkowego. Zazwyczaj te daty są takie same. Jednak w razie spadku, datą nabycia jest śmierć spadkobiercy, a datą powstania obowiązku jest dzień przyjęcia spadku.

Darowizna a spadek

Czym jest darowizna? Warto wiedzieć, że jest to umowa, w której uczestniczą obie strony. Z jednej strony występuje darczyńca, a z drugiej osoba obdarowana. Przekazać można drugiej osobie auto, dom lub inne cenne przedmioty. Pamiętajmy o tym, że jest to nieodpłatna umowa, czyli darczyńca nie otrzymuje nic w zamian. Przepisy wskazują na ważny obowiązek ze strony obdarowanego. Jeśli darczyńca po wykonaniu czynności popadnie w niedostatek, może domagać się od drugiej strony środków niezbędnych do życia. Obdarowany musi spełnić tę potrzebę jedynie w zakresie istniejącego wzbogacenia.

A czym jest spadek? Najprościej rzecz ujmując, jest on ogółem obowiązków i praw, które należą do spadkodawcy w chwili śmierci i przechodzących na jego następców. Prawnymi elementami spadku są także stany faktyczne, które mogą wpływać na sytuację prawną spadkodawcy. Zazwyczaj przedmioty spadku to nieruchomości, ruchomości, lokaty, aktywa, obligacje i rzeczy prywatne spadkodawcy. Faktem jest, że do spadku zaliczamy także prawa i obowiązki osoby zmarłej.