scieki przy domu

Wywóz ścieków – kiedy należy korzystać z tej usługi?

Sieć kanalizacyjna mimo tego, że jest niesamowicie rozbudowana to nie jest w stanie pokryć każdego budynku znajdującego się w naszym kraju. Dlatego w wielu miejscach wciąż spotkamy tak zwane szambo, czyli zbiornik bezodpływowy przeznaczony do składowania nieczystości płynnych. Kiedy należy zamówić wywóz ścieków w celu opróżnienia takiego zbiornika?

Co ile należy korzystać z wywozu ścieków?

Odpowiedź na to pytanie jest niesamowicie prosta. Wywóz ścieków w Pomorskim należy zamawiać, gdy stan zbiornika będzie bliski zapełnienia. To kiedy to nastąpi zależy jednak od naprawdę sporej ilości czynników, wśród których można przede wszystkim wymienić liczbę domowników, zużycie wody oraz to jak pojemny jest zbiornik bezodpływowy, czyli tak zwane szambo.

Zasady mówią o tym, że wywóz ścieków w Pomorskim i w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce musi być przeprowadzany przynajmniej raz na kwartał. W rzeczywistości jednak zbiornik na ścieki zapełnia się zazwyczaj znacznie szybciej. Nierzadko spotykana jest sytuacja, w której wywóz ścieków trzeba zamawiać nawet co 4-5 tygodni.

Na co zwracać uwagę podczas zamawiania wywozu ścieków?

Najważniejsza kwestia to przede wszystkim to by korzystać tylko i wyłącznie z usług legalnych przedsiębiorstw oferujących usługę wywozu ścieków. Aby firma mogła legalnie prowadzić takie działania musi ona posiadać właściwe zezwolenie, które jest wystawiane przez urząd przypisany do danego miejsca, w którym ma być prowadzony wywóz ścieków.

Aby z kolei firma mogła otrzymać zezwolenie na legalne opróżnianie zbiorników bezodpływowych ze znajdujących się tam nieczystości płynnych musi ona spełnić szereg wymagań. Należy do nich wiedza na temat bezpiecznego wywożenia nieczystości płynnych, posiadanie wymaganej do tego floty pojazdów, które są odpowiednio przystosowane do wywozu ścieków, czy też bycie regularnym płatnikiem podatków oraz ZUSu, który nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.