opinia dendrologiczna

Opinie dendrologiczne – kto je sporządza?

Łamliwość drzew już nie raz doprowadziła do strat materialnych, a nawet była zagrożeniem życia. Ekspertyza dendrologiczna sporządzana jest w formie dokumentu przez specjalistę, który ma potrzebne uprawnienia. W opracowaniu określa się stan zdrowia drzewa oraz wszelkie statystyki, które potrzebne są do tego, aby zrozumieć, czy dane drzewo wymaga pielęgnacji. Zazwyczaj opinia taka zawiera również wskazania gospodarcze. Kto sporządza opinie dendrologiczne? Podpowiadamy.

Czym jest opinia dendrologiczna?

Opinie dendrologiczne w Gdańsku to zaawansowane badania, które po sprawdzeniu wszelkich chorób, ubytków czy pęknięć wewnętrznych są w stanie wykazać kondycję drzewa oraz jego rzeczywisty stan. Taka ekspertyza jest potrzebna do tego, aby zdecydować, czy dane drzewo jest w stanie zostać uratowane przez odpowiednią pielęgnację, czy niestety musi zostać wycięte. Słaba kondycja drzewostanu w dużej mierze wpływa na jego wytrzymałość i stabilność, co w konsekwencji może prowadzić do zagrożenia dla osób przebywających na danym terenie. Dlatego też opinia ta jest niezwykle ważna, a nawet warunkowana ustawowo z obowiązku zachowania dbałości o przyrodę.

Kto sporządza opinię dendrologiczną?

Ekspertyza bądź opinia dendrologiczna wykonywana jest przez specjalistę, który posiada odpowiednią wiedzę w tej dziedzinie. Przykładem takiej osoby jest inspektor nadzoru dendrologicznego w Gdańsku.

Kiedy przeprowadza się opinię dendrologiczną?

Opinia dendrologiczna wykonywana jest zazwyczaj w kilku potrzebnych przypadkach, np. gdy drzewa rosną na terenach często odwiedzanych przez ludzi, np. strefach mieszkalnych, na ścieżkach rowerowych czy parkach.

Ekspertyza dendrologiczna jest potrzebna również wtedy, gdy nie znamy stanu rzeczywistego wieloletnich drzew i chcemy ustalić, jakich zabiegów pielęgnacyjnych wymagają.