substancje niebezpieczne

Przewóz substancji niebezpiecznych – jak zadbać o bezpieczeństwo podczas transportu?

Transport jest obecnie jednym z ważniejszych sektorów gospodarki. W wyniku postępu cały świat stał się globalną wioską, a międzynarodowy przewóz towarów znacznie ułatwiony. Jednak niektóre substancje wymagają szczegółowych procedur. Jak transport i spedycja dbają o bezpieczeństwo?

Międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych – jak zadbać o bezpieczeństwo?

Najtrudniejszym aspektem transportu międzynarodowego i krajowego jest przewóz substancji niebezpiecznych, do których zalicza się przede wszystkim chemikalia. Należą do nich gazy, materiały utleniające, trujące, zakaźne i żrące, a także ciekłe zapalne lub samozapalne. Wszystkie zalicza się do grupy towarów ADR.

Z tego też powodu powstała konwencja dotycząca przewozu towarów ADR, która narzuca określone wymagania przedsiębiorstwom zajmującym się przewozem substancji niebezpiecznych. Każdy zobowiązany jest do współpracy z doradcą ADR ds. bezpieczeństwa. Dzięki temu skutecznie niweluje się ryzyko wypadków lub uszkodzeń, które mogą doprowadzić do zagrożenia życia lub śmierci wielu osób.

Krajowa spedycja towarów – jakie ustawy dotyczą polskich firm?

W Polsce również wszystkie firmy powinny stosować się do konwencji przewozu towarów ADR. Krajowym transportem towarów i substancji niebezpiecznych mogą zajmować się jedynie osoby, które ukończyły 21. rok życia oraz przeszły specjalne kursy, w tym m.in. szkolenie ADR. Ponadto każdy pojazd, który przewozi takie produkty, powinien być oznaczony tablicą ADR (odblaskowa w kolorze pomarańczowym).

W Polsce takie substancje przewożone są również koleją. W tym zakresie bezpieczeństwo gwarantuje regulamin RID, który jest częścią COTIF, czyli konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami. Aby transportować takie towary, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia.

Niebezpieczne substancje, takie jak gazy czy materiały żrące, muszą być przewożone w nienagannych warunkach, zgodnie z zasadami międzynarodowej spedycji towarów. Tylko w taki sposób można zapewnić bezpieczeństwo w trakcie ich przewozu.